הדרכה וליווי צוותי רילוקיישן ואנשי HR בארגונים
תהליכי המיון, השיגור וליווי העובדים ובני משפחותיהם לקראת משימת רילוקיישן ובמהלכה הינם תהליכים מורכבים ורבי חשיבות. לתהליכים אלו השלכות רבות על איכות חיי היוצאים ועל הצלחת המשימה. משימת שיגור עובדים לרילוקיישן אינה "עוד משימה" של אנשי ה- HR אלא זוהי התמחות המשלבת ידע, רגישות וגישה פרו-אקטיבית. צוות מעברים מסייע לצוותי הרילוקיישן ב:
  • בניית חזון והפיכתו לתוכנית עבודה.

  • הבנת הרילוקיישן כתהליך מתמשך ורב-שלבי, המחייב התייחסות שונה בשלבים השונים.

  • סיוע בהתמודדות עם שלבים אלו ובעיקר בעיתות קושי ומשבר.

  • סיוע בליווי היוצאים, הכנות לביקורים ותמיכה טלפונית.